Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022

Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022 SwERAS 2022 – 1. Välkomstanförande – E Andersson SwERAS 2022 – 2. Postoperativ vård Introduktion – M Iversen SwERAS 2022 – 3. Postoperativ omvårdnad – A Garpenbeck & J Henriksdotter SwERAS 2022 – 4. Psykologiska reaktioner på stor kirurgi – Y Hellstadius SwERAS 2022 – 5. Smärtlindring – J Liljencrantz SwERAS …

Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022 Läs mer »