SwERAS dagarna 2018

SwERAS dagarna 2018 blev en succé med 110 delegater från 24 sjukhus i Sverige och Norge. Det var ett välfyllt tvådagars program.

Enheter i Sverige som använder ERAS vid kolorektal kirurgi och registrerar i EIAS databasen hade erbjudits att svara på en enkät hur vi i detalj implementerar ERAS alla olika delar. En lång session användes till att diskutera enkätsvaren. Till många delar gör vi likadant men på många punkter gör sjukhusen olika. Här fanns det mycket att lära för oss alla. Många kommer nog gå hem och ändra i sina PM och Styrdokument. Det gavs två fina praktiska exempel på ERAS införande. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, presenterade ERAS vid pancreaskirurgi. Sykehuset i Östfold, Norge, hade en inspirerande presentation av deras införande av ERAS vid kolorektal kirurgi. Bl.a. fick vi se en välgjord film för preoperativ patientinformation. Dessa föredrag inspirerade övriga till att utveckla ERAS på sitt eget sjukhus. Vem vill presentera något 2019?

En föreläsning berörde vikten av att identifiera och planera för högriskpatienter. En senare session använde SPOR registret (Svenskt Peri Operativt Register) som utgångspunkt för att diskutera hur farligt det är att opereras i ett metabolt, pulmonellt, kardiellt och mentalt perspektiv.

Framtida forskning ur databasen diskuterades och skall forskningen bli solid måste inrapporterade data valideras. SwERAS planerar därför en validering av alla sjukhus under 2019.

Högtidsföreläsare och professor Nicolas Demartines, University Hospital of Lausanne, Schweiz, höll två utmärkta föredrag där dels ERAS vid lever- och pancreaskirurgi presenterades i ett internationellt perspektiv och dels en exposé från kirurgisk teknik till ERAS.

Vid kaffe- och lunchpauser gavs det fina möjligheter till att nätverka med andra ERAS-sjukhus, och över en kopp kaffe ställa frågan – Hur gör ni med detta på ert sjukhus? Nätverksbildande är ett mycket viktigt inslag i uppbyggnaden av ERAS i Sverige. Under pauserna kunde vi också besöka åtta olika utställare och lära oss mer kring deras produkter.

1 SwERAS 2018 Introduktion – M Iversen

3 SwERAS 2018 Nya Guidelines – UO Gustafsson

4 SwERAS 2018 Utbildning – F Hjern.pptx

5 SwERAS 2018 ERAS i praktiken – L Johansen, UO Gustafsson, E Andersson

6 SwERAS 2018 Emergency Laparotomy ERAS – F Hammarqvist

7 SwERAS Förbättringprojekt Akut kirurgi CapioStG – J Leo

9 SwERAS 2018 Högriskbedömning kolorektal kirurgi – E Andersson

10 SwERAS ERAS Kolorektal kir Östfold Norge – E Warberg, J Opsahl Fladeby, P Rancinger

11 SwERAS 2018 ERAS Pankreaskirurgi Sahlgrenska – J Wennerblom, T Andersson, C Olegård

13 SwERAS 2018 SPOR Hur farligt är det att opereras – G Enlund

14 SwERAS 2018 Effekter av Anestesi & Kirurgi på Metabolim & Muskel – J Nygren

16 SwERAS Effekter av Anestesi & kirurgi på Cirkulation – M Chew

17 Professor Olle Ljungqvist presenterar ERAS konceptet – Review in JAMA Surgery.

SwERAS dagarna 2018

 

SwERAS dagarna 2018 blev en succé med 110 delegater från 24 sjukhus i Sverige och Norge. Det var ett välfyllt tvådagars program.

Enheter i Sverige som använder ERAS vid kolorektal kirurgi och registrerar i EIAS databasen hade erbjudits att svara på en enkät hur vi i detalj implementerar ERAS alla olika delar. En lång session användes till att diskutera enkätsvaren. Till många delar gör vi likadant men på många punkter gör sjukhusen olika. Här fanns det mycket att lära för oss alla. Många kommer nog gå hem och ändra i sina PM och Styrdokument. Det gavs två fina praktiska exempel på ERAS införande. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, presenterade ERAS vid pancreaskirurgi. Sykehuset i Östfold, Norge, hade en inspirerande presentation av deras införande av ERAS vid kolorektal kirurgi. Bl.a. fick vi se en välgjord film för preoperativ patientinformation. Dessa föredrag inspirerade övriga till att utveckla ERAS på sitt eget sjukhus. Vem vill presentera något 2019?

En föreläsning berörde vikten av att identifiera och planera för högriskpatienter. En senare session använde SPOR registret (Svenskt Peri Operativt Register) som utgångspunkt för att diskutera hur farligt det är att opereras i ett metabolt, pulmonellt, kardiellt och mentalt perspektiv.

Framtida forskning ur databasen diskuterades och skall forskningen bli solid måste inrapporterade data valideras. SwERAS planerar därför en validering av alla sjukhus under 2019.

Högtidsföreläsare och professor Nicolas Demartines, University Hospital of Lausanne, Schweiz, höll två utmärkta föredrag där dels ERAS vid lever- och pancreaskirurgi presenterades i ett internationellt perspektiv och dels en exposé från kirurgisk teknik till ERAS.

Vid kaffe- och lunchpauser gavs det fina möjligheter till att nätverka med andra ERAS-sjukhus, och över en kopp kaffe ställa frågan – Hur gör ni med detta på ert sjukhus? Nätverksbildande är ett mycket viktigt inslag i uppbyggnaden av ERAS i Sverige. Under pauserna kunde vi också besöka åtta olika utställare och lära oss mer kring deras produkter.

 

Rulla till toppen