Guldskalpellen till SkaS för ERAS

Skaraborgs Sjukhus har tilldelats det fina medicinska priset Guldskalpellen. 2019 går det till samarbetet mellan kirurgi, anestesi och operation, som med ERAS-konceptet påtagligt reducerat antalet komplikationer och radikalt minskat vårdtiden för patienter som genomgått tarmkirurgi.

Vi är glada och stolta över det här priset. Vi fick det i hård konkurrens med 30 andra nominerade och det är tack vare alla medarbetares goda insatser, säger Lars Johansen, överläkare vid Skaraborgs Sjukhus.
Just samarbetet mellan de olika professionerna och klinikerna är något som framhålls i motiveringen till varför Skaraborgs Sjukhus tilldelas Guldskalpellen, som årets förnyare inom sjukvården.
Och resultaten talar verkligen sitt tydliga språk.

Färre komplikationer

På Skaraborgs sjukhus har användandet av ERAS, behandlingsriktlinjer för tarmkirurgi, resulterat i att postoperativa komplikationer för patienter minskat med 30-40 procent och att vårdtiden i genomsnitt sjunkit med tre dagar per patient. Riktlinjerna har funnits sedan 2009 men utan att ha tillämpats i någon högre grad inom sjukvården. Skaraborgs sjukhus såg dock potentialen med det standardiserade arbetssättet och i dag finns multiprofessionella arbetsgrupper i Skövde och Lidköping som arbetar i enlighet med riktlinjerna. Konceptet kräver inga dyra satsningar utan innebär att utnyttja befintlig kunskap på ett bättre sätt.

Det är naturligtvis mycket roligt att det här arbetssättet uppmärksammas och det viktigaste, som jag ser det, är att ERAS-konceptet sprids till andra delar av Sverige och att allt fler patienter drar nytta av arbetssättet, säger Lars Johansen.

 

Tre glada och välförtjänta pristagare: Lars Johansen, överläkare kirurgkliniken, Eleonora Ingmarsson, undersköterska kirurgkliniken och Thomas Karlberg, anestesisjuksköterska, Skaraborgs Sjukhus.

 

Rulla till toppen