SwERAS webbinarium och årsmöte 2020

Den 19:e november 2020 gick SwERAS årsmöte av stapeln. Mötet inleddes med ett livesänt webbinarium.

Professor Olle Ljungqvist gav först en uppdatering kring vad som är nytt inom ERAS Society och fortsatte sedan med en kort fördjupning inom ett centralt område, nutrition, och ett ytterst aktuellt område även inom ERAS-konceptet, nämligen covid-19.

Det är nu 250+ enheter världen över som implementerar ERAS. Nya guidelines finns på hemsidan (t.ex. cardiac surgery, hip and knee, neonatal surgery, HIPEC). ERAS världskongress är uppskjuten till 7-9 juli 2021, save the date!

För en djupdykning i ERAS finns många matnyttiga kapitel i den nya boken ”Enhanced Recovery After Surgery A Complete Guide to Optimizing Outcomes”, och som medlem i ERAS Society kan boken köpas med 25% rabatt. 

Olle Ljungqvist berörde att året har präglats av Corona-pandemin som har krävt en re-organisation av vården. Kirurgi är ett område som initialt fick se en kraftig neddragning. ERAS kan vara en bidragande del av lösningen genom snabbare återhämtning, färre komplikationer, kortare vårdtider, lägre kostnader och en optimering av flöden inom akutsjukvården.

Därefter tog docent Ulf Gustafsson vid och berättade om ERAS-databasen EIAS (ERAS Interactive Audit System). Databasen innehåller en stor mängd variabler av intresse för flertalet yrkeskategorier såsom sjuksköterskor, kirurger, anestesiologer, dietister, och fysioterapeuter. Det har nu gjorts en validering av databasen av ERAS Society, epidemiologer, och statistiker. Valideringen inkluderar data från 12 sjukhus nationellt och inkluderar coverage (täckningsgrad), accuracy (om man kan lita på datan) och missing values. Valideringen stärker att det kan genomföras multicenterstudier på datan.

Fördelen med EIAS är att databasen presenterar stora nationella data som speglar en klinisk verklighet. Ulf Gustafsson uppmuntrade auditoriet att initiera registerbaserade studier på EIAS databasen.

Efter de två inspirerande föreläsningarna tog årsmötesförhandlingarna vid. För protokoll v.g. se separat del på hemsidan.

Rulla till toppen