Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022

Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022

SwERAS 2022 – 1. Välkomstanförande – E Andersson

SwERAS 2022 – 2. Postoperativ vård Introduktion – M Iversen

SwERAS 2022 – 3. Postoperativ omvårdnad – A Garpenbeck & J Henriksdotter

SwERAS 2022 – 4. Psykologiska reaktioner på stor kirurgi – Y Hellstadius

SwERAS 2022 – 5. Smärtlindring – J Liljencrantz

SwERAS 2022 – 6. Systemreaktioner efter kirurgiskt trauma – M Lipcsey

SwERAS 2022 – 7. Kognitiv dysfunktion och förvirringstillstånd – L I Eriksson

SwERAS 2022 – 8. Monitorering av fysiologisk påverkan efter kirurgi – E Leigaard

SwERAS 2022 – 9. Lungfunktion – E Östberg

SwERAS 2022 – 10. Mobilisering – A Porserud

SwERAS 2022 – 11. Cirkulation – A Forsgren

SwERAS 2022 – 12. Njurfunktion – M Bell

SwERAS 2022 – 13. Nutrition & Tarmfunktion – Ulf O Gustafsson

SwERAS 2022 – 14a. Trygg hemgång och Uppföljning – L Wijk

SwERAS 2022 – 14b. Trygg hemgång och Uppföljning – S Cullberg A Johansson B Wennström

SwERAS 2022 – 15. Cultural aspects of ERAS Implementation – A Balfour

SwERAS 2022 – 16. ERAS worldwide – O Ljungqvist

SwERAS 2022 – 17. Colorectal kirurgi Hur lyckas vi egentligen – U O Gustafsson

SwERAS 2022 – 18. ERAS Guidelines in Gynecology & Obstetrics State of the art, Future, and the Alberta experience – G Nelson

SwERAS 2022 – 19. Tillämpning av ERAS inom Gynekologi i Sverige idag – L Wijk

SwERAS 2022 – 20. ERAS inom Benign gynekologi – erfarenheter SöS – C Ersmark

SwERAS 2022 – 21. ERAS inom Malign gynekologi – erfarenheter Karolinska – H Falconer

SwERAS 2022 – 22. ESGO guidelines för Ovarialcancer och ERAS – P Dahm-Kähler

SwERAS 2022 – 23. Viktiga kvalitetsutmaningar i svensk sjukvård – J Nordenström

SwERAS 2022 – 24. Förutsättningar och metoder för kvalitetsutveckling – M Lord

SwERAS 2022 – 25. Kvalitetsstyrening ur ett ledningsperspektiv – B Wallgren

SwERAS 2022 – 26. ERAS som modell – O Ljungqvist

SwERAS 2022 – 27. ERAS guidelines för handläggning av akut bukkirurgi – F Hammarqvist & E Andersson

 

 

 

 

Rulla till toppen