Presentationerna från SwERAS-dagarna 2023

SwERAS-dagarna 2023

Gick av stapeln den 16-17 november
på World Trade Center, Stockholm.

Årets tema handlade om Perioperativ handläggning av
den sköra äldre patienten vid stor & akut kirurgi

På bild ser vi den internationella gästföreläsaren Geriatrikern Judith Partridge, England tillsamman med Magnus Iversen och Folke Hammarqvist SwERAS-styrelse.

Tack Alla som medverkat och deltagit dessa dagar

 

Föreläsningar

1 SwERAS 2023 – Introduktion – Iversen

2 SwERAS 2023 – Aspekter på åldrandet och sköra patienter – Cederholm

3a SwERAS 2023 – Kirurgi på äldre patienter nationella data – Enlund

3b SwERAS 2023 – Kirurgi på äldre patienter Nationella data – Lyckner

4 SwERAS 2023 – ERAS & resultat på äldre patienter – U Gustafsson

5 SwERAS 2023 – Skyddande faktorer mot onödiga komplikationer – P Gustafson

6 SwERAS 2023 – Akut omhändertagande av den gamla och sköra patienten – Ekermo

7 SwERAS 2023 – Perioperative management of the frail elderly patient From basics to the frontline – Partridge

8 SwERAS 2023 – ERAS guidelines för akut bukkirurgi – Hammarqvist & Andersson

9 SwERAS 2023 – Utvecklingen av ERAS vid akut bukkirurgi & fraity vid CStG – Leo

10 SwERAS – Etiska övervägen – Mossberg

11 SwERAS – Att operera eller inte operera – Freedman

12 SwERAS 2023 – Reflektioner utifrån ett palliativmedicinskt perspektiv – Luthman

13 SwERAS 2023 – Uteckling och internationell utblick – U Gustafsson

14 SwERAS 2023 – Omvårdnad och uthållighet i ERAS – Arvidsson Henriksdotter Garpenbeck

15 SwERAS 2023 – Organisatoriska reflektioner från utvecklings-arbetet på CStG – Leo

16 SwERAS 2023 – Den sköra äldre patienten inom traumasjukvården – Guitéres Pérez & Järbrink

17 SwERAS 2023 – SPOR- Överlevnad efter bukkirurgi på äldre – Linder

18 SwERAS 2023 – Regional frailtystudie kolorektalcancerkirurgi NÄL – Prytz & Åhlund

19 SwERAS – Prehabilitering – U Gustafsson19 SwERAS – Prehabilitering – U Gustafsson

20 SwERAS – Perioperative management of the frail elderly patient Establishing a POPS service – Partridge

21 – SwERAS 2023 – Utvecklingsfrågor för SwERAS & klinisk praxis – Johansen & Gedda

 

 

 

 

Rulla till toppen