SwERAS dagarna 2019

SwERAS-dagarna 2019

De tredje SwERAS dagarna i ordningen innefattade två heldagar på temat preoperativ optimering. Konferensen engagerade hela 170-180 deltagare från olika professioner och sjukhus nationellt och i norden.

Ett ökat intresse avseende den preoperativa processens betydelse för postoperativa resultat har den senaste tiden setts i den perioperativa vården och forskningen, likväl som inom ERAS-konceptet. Många frågor återstår att undersöka och diskutera, varav konferensens första dag innefattade ett brett spann av föreläsningar från medicinsk optimering till multimodal prehabilitering. Det blev tydligt att den preoperativa perioden skapar en möjlighet att förbättra återhämtning efter kirurgi som gynnar både patienten och sjukvården, men att multiprofessionella engagemang och åtgärder är A och O för att lyckas med detta. Många frågor från publiken efter föreläsningarna indikerade att tankegångar kring den preoperativa processen startade redan på plats under konferensen. Fika- och lunchpauser i det fullspäckade schemat gav utmärkta möjligheter till att nätverka med deltagare från andra sjukhus, och besöka konferensens utställare för att lära sig mer om deras produkter.

Konferensens andra dag involverade bland annat föreläsningar från Norge och Danmark om optimering av den ålderssköra patienten, hur man tränar teamarbete vid Simulatorcentrum Karolinska Universitetssjukhuset, och det gavs ett gott exempel på hur man använder sig utav interaktiv patientinformation innan kirurgi vid Danderyds sjukhus. Även frågan om vi hinner skapa optimala resultat preoperativt i relation till standardiserade vårdförlopp innan cancerkirurgi initierades vid en föreläsning från RCC (Regionala cancercentrum).

Årets hedersföreläsare var professor Francesco Carli från McGill University, Montreal, Kanada. Professor Carli, med sin mångåriga kunskap och erfarenhet, presenterade på ett inspirerande sätt ämnet ”Multimodal prehabilitering” och senare under konferensen även ”Utvecklingen i ERAS och perioperativ vård”. Nytt för i år var en väldigt uppskattad Crash-course i ERAS vid Ersta sjukhus som hölls dagen innan SwERAS dagarna. Kursen riktade sig till enheter som just startat ett ERAS-program eller som behövde en nystart i arbetet. Deltagarantalet fylldes upp snabbt, och 30 entusiastiska deltagare fick bland annat följa med på studiebesök för inblick i en ERAS-vardag, diskutera hur man arbetar med EIAS-registret för bättre följsamhet, hur en tvärprofessionell grupp blir motorn i ERAS-arbetet, samt hur multimodal smärtlindring fungerar i praktiken. I samband med konferensens sista dag hölls också SwERAS årsmöte och avgående ordförande Magnus Iversen tackades för ett enastående arbete de gångna åren.

Styrelsen vill tacka alla deltagare och föreläsare för era bidrag till dessa lyckade dagar, och hoppas på återseende nästa år!

 

Presentationer:

1 Introduktion – M Iversen

2 Postoperativ mortalitet ett preoperativt problem – J Leo

3 Evaluering & optimering av medicinska risktillstånd – A Forsgren

4 Hjärt och lungor – A Forsgren

5 Njurfunktion – M Soop

6 Periop metabolism & Nutrition – J Nygren

7 Glukos, HbA1c & Diabetes – U O Gustafsson

8 Alkohol – S Wåhlin

9 Muskelfysiologi & Postoperativ muskelfunktion – C J Sundberg

10 Fysioterapeutiska aspekter på preoperativ optimering – E Karlsson

11 Neuroprotektion – L I Eriksson

12 Psykologiska & Psykiatriska aspekter på preop optimering – L Wahlström

13 Multimodal Prehabilitation – F Carli

14 Intro ERAS Society Update – O Ljungqvist

15 Sömnapné – Karl Franklin

16 Rökning – A Wladis

17 Anemi – A Wikman

18 Att skapa ett patientsäkert teamarbete – L Meurling

19 Den ålderssköra patienten I (ger) – S Rostoft

20 Den ålderssköra patienten II (kir) – R Dahlin-Bojesen

21 Evolution and Future of ERAS in Perioperative Management – F Carli

22 Interaktiv patientinformation – H Vibom-Areskog & Z Kurhéjja

23 Kir & Ane metodval och utmaningar – K Pekkari & T Pettersson

24 SVF – Hinner vi optimera patienten – R Segersvärd

Rulla till toppen