SwERAS dagarna 2017

SwERAS dagarna 2017 blev en succé med 130 delegater. Ett välfyllt program som dels täckte grunderna i hela ERAS programmet och dels gav många fina praktiska exempel från en rad sjukhus runt om i landet. Karolinska Huddinge presenterade ERP – vårdkedjan vid esofaguscancer. Capio S:t Göran refererade sitt arbete med ERAS till högriskpatienter. Skaraborgs Sjukhus Skövde visade hur patienterna upplever att vårdas i ett ERAS program. Detta skall inspirera övriga till att utveckla ERAS på sitt eget sjukhus. Vem vill presentera något 2018?

Instruktioner gavs i registrering och uttag av data ur EIAS databas. Encare planerar en mycket välkommen utbildningsdag  under våren 2018 för de som registrerar på respektive sjukhus. Framtida forskning ur databasen diskuterades och skall forskningen bli solid måste inrapporterade data valideras. SwERAS planerar därför en validering av alla sjukhus under 2018 – 2019.

Högtidsföreläsare och professor Mike Scott höll två utmärkta föredrag om narkosläkarens roll vid ERAS och om ERAS implikationer på hälsoekonomi och vid vård av en åldrande befolkning.

Vid kaffe- och lunchpauser gavs det fina möjligheter till att nätverka med andra  ERAS-sjukhus, och över en kopp kaffe ställa frågan   – Hur gör ni med detta på ert sjukhus?   Nätverksbildande är ett mycket viktigt inslag i uppbyggnaden av ERAS i Sverige. Vi skall försöka utveckla det på denna hemsida framöver. Under pauserna kunde vi också besöka sju olika utställare och lära oss mer kring deras produkter.

 

SwERAS 2017 Program

SwERAS 2017 1 ERAS – Generella principer & strategier

SwERAS 2017 2 ERAS Implementering & teamarbete OL

SwERAS 2017 3 Audit – att driva ERAS över tid FH

SwERAS 2017 4 Anaesthetists as Perioperative Physician – Mike Scott

SwERAS 2017 5 Kirurgins utmaningar en gemensam möjlighet MI (1)

SwERAS 2017 6 ERP vårdkedja esofagus Huddinge ML

SwERAS 2017 7 ERAS till högriskpatienter VERAS Capio StG MC

SwERAS 2017 8 ERAS and Elderly patients – Mike Scott

SwERAS 2017 9 ERAS-databasen och FoU OL

SwERAS 2017 10 ERAS-databasen Validering & FoU UG

Rulla till toppen